Řešení kybernetické bezpečnosti

Řešení kybernetické bezpečnosti

V rámci řešení projektů kybernetické bezpečnosti dokážeme zajistit komplexně potřeby zákazníků v této oblasti. Vychází se při tom z  konceptu Aktivní bezpečnosti sítě, připraveného předními českými výrobci a konzultanty bezpečnostních řešení, sdružených v Network Security Monitoring Clusteru.

Projektové řešení bezpečnosti – bezpečnost informací a ICT – jsou služby vedoucí k zavedení procesu řízení bezpečnosti informací dle hodnoty informačních aktiv společnosti. V této oblasti jsou poskytovány dílčí služby

  • Analýzy
  • Návrhy a posouzení systémů kybernetické ochrany s požadavky ZoKB (Zákona o kybernetické bezpečnosti)
  • Školení
  • Personální a objektová bezpečnost

Řešení technologií v oblasti sítí – jsou služby a dodávky technologií zajišťující potřeby v oblasti zabezpečení podnikových sítí. V této oblasti jsou prováděny návrhy infrastruktur a dodávky pokročilých technologií

  • Ochrany perimetru organizace
  • Ochrany klientů organizace
  • Infrastrukturní, aplikační a síťový monitoring
  • Řešení pro správu sítí (DDI/NAC)
  • Zavádění systémů pro správu bezpečnostních incidentů (SIEM a Log management)