Vedení projektů

Řízení projektů v oblasti informatiky a telekomunikací zahrnuje následující nabízené služby:

Vedení projektu a implementace systému SAP  metodikou ASAP

Metodika ASAP je standardní implementační metodikou společnosti SAP garantující rychlou a kvalitní implementaci systémů SAP. Námi používaná metodika řízení projektů implementace systému SAP vychází z metodiky a doporučení ASAP v takové míře, aby byla dosažena optimální kvalita a bezpečnost v rámci možností daných definicí a rozsahem projektu. Vycházíme z vlastních standardů , které jsou v souladu se systémem jakosti dodavatele a  požadavků Zadavatele. Naše standardy vycházejí ze standardů ASAP. Návrh projektu předpokládá různá jednání, na kterých se dohodnou konkrétní detaily a postupy projektové dokumentace v období prvních týdnů projektu.

Poradenství:

  • zpracování studií proveditelnosti a definice projektu;
  • výběrová řízení na dodavatele IT nebo telekomunikačních služeb;
  • vedení obecných projektů v oblasti IT a telekomunikací jménem zákazníka nebo dodavatele;
  • audit stavu projektu, identifikace rizik projektu včetně plánu nápravy;
  • kontrola kvality.

Školení/pracovní semináře:

Zahrnuje kurzy zaměřené na získání základních znalostí metodiky řízení projektu a ovládání potřebných nástrojů. Úspěšný projekt však závisí i na osobnosti vedoucího projektu. V naší nabídce je proto zahrnut velký výběr kurzů, které svým zaměřením pomůžou získat potřebné dovednosti, schopnosti (např. umění vyjednávat, řešení konfliktních situací, prezentační technika, základní prodejní schopnosti).