Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky (CRM) zahrnuje následující nabízené služby:

 

Poradenství:

  • podpora při zpracování strategie oslovení trhu;
  • vypracování koncepce prodejní sítě;
  • analýza a segmenty trhu;
  • audit a re-engineering provázanosti strategických cílů a vnitropodnikových procesů;
  • kontrolu připravenosti na zavádění systému CRM – řízení vztahů se zákazníkem;
  • vedení projektu zavádění systému CRM;
  • koučink nižších a středních manažerů;
  • outsourcing služeb – marketingové průzkumy, monitorování konkurence, segmentace trhu atd.

 

Školení pro:

  • pracovníky v kontaktu se zákazníky (prodejci, technická podpora, poradci, manažeři).