Personální portál

Personální portál je produktem společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o. Jedná se o modulární řešení, které umožňuje jak nasazení požadovaných modulů dle požadavků zákazníka, tak všech modulů najednou a vytvořit tak komplexní řešení v oblasti personalistiky za pomoci integrace jednotlivých modulů.


KOMU JE PERSONÁLNÍ PORTÁL URČEN?

Státní správa může portál využít především pro uložení personálních dat a při čerpání fondů FKSP. Pro velké podniky je vhodný k evidenci docházky a výkonů pracovníků, dále k záznamům při pružné pracovní době. Malým a středním podnikům může posloužit při plánování zdrojů a utilizace zaměstnanců. Portál je ale také skvělým nástrojem pro všechny, kteří chtějí pracovat efektivně.1504700932

Široká škála funkcionalit pro řešení procesů v personální oblasti

S Personálním portálem usnadníte své společnosti nábor nových zaměstnanců i správu těch stávajících. K dalším funkcionalitám patří evidence docházky či utilizace zaměstnanců. Výhodou je navíc navázání na mzdové systémy. Portál pomůže také s řízením procesu vzdělávání nebo benefitů pro zaměstnance.1504701040Vlastnosti řešení

 • Modulární řešení
 • Škálovatelnost
 • Nezávislost na platformě
 • Příjemné uživatelské rozhraní
 • Nezávislost na databázi
 • Jednoduchá integrovatelnost s okolními systémy

Výhody řešení

 • Možnost integrace s dalšími systémy
  • Např. mzdové, účetní a další systémy
 • Dostupnost přes jakýkoliv webový prohlížeč
 • Přihlašování pomocí Single Sign On
 • Podpora všech dostupných prohlížečů
 • Integrace organizační struktrury s jinými systémy
 • Řešení s ohledem na legislativní požadavky

Přehled hlavních modulů personálního portálu

Personální data

 • Evidence všech důležitých osobních údajů
 • Ochrana osobních údajů systémem oprávnění
 • Žádosti a schvalování změn personálních dat

Cestovní příkazy

 • Žádosti, schvalování a vyúčtování cestovních příkazů
 • Automatický zápis do evidence docházky

Vedoucí zaměstnanec

 • Pohled na osobní data zaměstnance
 • Vyhledávání podřízených zaměstnanců

Dovolenky

 • Žádosti a schvalování dovolenek
 • Automatický zápis do evidence docházky

Personální sestavy

 • Vytváření sestav pro všechny podřízené zaměstnance
 • Filtrování dle všech atributů personálních dat
 • Tvorba vlastních šablon pro filtrování

Evidence docházky a výkonů (EVYDO)

 • Plánování směn a prokazatelné seznámení
 • Propojení s moduly dovolenek, cestovní příkazy a plánování zdrojů
 • Vyhledávání docházek, archivace

Kontakty

 • Kontakty napříč celou organizací
 • Zefektivnění komunikace v podniku
 • Stromová struktura, full-textové vyhledávání

Evidence pružné pracovní doby (EPPD)

 • Evidence dle individuálního nastavení
 • Přehled docházek a schvalování vedoucími zaměstnanci
 • Propojení s moduly dovolenek, cestovní příkazy a plánování zdrojů

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

 • Nabídka akcí formou e-shopu
 • Spravedlivé rozdělování fondů
 • Reporting a kontrolní sestavy

 Plánování zdrojů

 • Plánování projektů a přiřazování zaměstnanců do projektů
 • Upozornění při nevalidním naplánování projektu
 • Skutečnost dle vykázaných výkonů práce

E-learning

 • Distribuce školících materiálů
 • Zjišťování osobního potenciálu zaměstnanců
 • Zápis kvalifikací do osobního spisu

Utilizace zaměstnanců

 • Přehled vytížení zaměstnanců v rámci přiřazených projektů
 • Přehled zaměstnanců pro projekt

Administrace organizační struktury

 • Organizační struktura je klíčovým prvkem všech modulů personálního portálu
 • Uživatelské rozhraní pro administraci organizační struktury
 • Modul umožňuje napojení na jiné systémy, které jsou zdrojem organizační struktury

a1504701182

Stáhněte si informace o Personálním portálu v PDF

Máte zájem o více informací?

kontaktujte nás