TDPS – DŮVĚRYHODNÉ ULOŽIŠTĚ DOKUMENTŮ

Aplikace MIT TDPS je produktem společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o. a slouží k dlouhodobému, bezpečnému a důvěryhodnému archivování všech typů elektronických dokumentů. Archivaci dle normy XAdES, která vznikla na půdě Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI), respektují nejen české úřady, ale taktéž úřady všech států Evropské unie (2011/130/EU). Dokument uložený pomocí TDPS je ve všech státech EU pokládán za nezpochybnitelný po neomezeně dlouhou dobu.


KOMU JE APLIKACE TDPS URČENA?

TDPS je určena jak soukromým, tak státním subjektům, které potřebují řešit:

 • důvěryhodnou
 • dlouhodobou (po dobu, dokud budou mít uchovávané dokumenty význam pro uživatele) 
 • právně spolehlivou archivaci všech typů elektronických dokumentů

tdps-1

To jsou hlavní předpoklady k tomu, aby mohl celý životní cyklus práce s dokumentem probíhat elektronicky. Vše dle platných norem ISO 16 363 (Audit and Certification of Trustworthy Digital Repositories) nebo DSA (Data Seal Approval)

Archivaci lze použít na:

 • faktury
 • smlouvy
 • dopisy
 • objednávky
 • obchodní korespondenci

tdps-3ŠETRNÉ A EFEKTIVNÍ  ŘEŠENÍ

Díky našemu řešení můžete ukončit stav, kdy dokumenty vytváříte (nebo i schvalujete) elektronicky, ale poté pro potřeby archivace tisknete, opatřujete příslušným razítkem, podpisem a archivujete v listinné podobě. Ušetříte tak nejen na tisku a papírech, ale i na prostorech potřebných pro uskladnění dokumentů. Pro veřejnou správu se respektování normy XAdES (i přidružených PAdES a CAdES) stalo povinností, pro soukromé subjekty pak skvělou příležitostí pro řešení elektronické archivace.


VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ

Přizpůsobení Vašim konkrétním potřebám při zachování souladu s legislativou EU. Flexibilní navržení umožňuje propojení s již existujícími aplikacemi.

Snadné a intuitivní používání.

CO APLIKACE UMÍ

Consulting, s.r.o. je webová aplikace, určená pro centrální archivaci všech typů elektronických dokumentů, které jsou zapotřebí v rámci organizace dlouhodobě a důvěryhodně uchovávat.

Aplikace je dostupná přes jakýkoliv internetový prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, …).


tdps-2ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI APLIKACE

 • Bezpečná a dlouhodobá archivace elektronických dokumentů.
 • Značení dokumentů elektronickým podpisem a časovým razítkem.
 • Splnění legislativních požadavků ČR i EU.
 • Aktivní ochrana dokumentu proti podvrhu nebo poruše v uložišti.
 • Zafixování a udržení důvěryhodnosti v dlouhodobém časovém horizontu.
 • Automatická antivirová kontrola.
 • Automatická kontrola konzistence uložených dokumentů.
 • Automatické ověření platnosti časových razítek.
 • Podpora velkokapacitních ukládacích medií.
 • Auditování událostí spojených s manipulací s elektronickým dokumentem.
 • Dávkové vkládání souborů.
 • Možnost napojení na DMS (Dokument Management System)

 JAK PRACUJE TDPS?

tdps-schemaDokument je přijat na vstupu TDPS kde dojde ke kontrole konzistence předávaných dat a k antivirové kontrole.
Soubor je opatřen všemi bezpečnostními prvky a důvěryhodně archivován.

V pravidelných intervalech probíhá kontrola konzistence uložených dokumentů a automatické ověření a případné prodloužení časových razítek.

 

 

 

 

 tdps-down

Stáhněte si produktový list v PDF

Máte zájem o více informací?

kontaktujte nás