Vzdělávání a školení zákazníků

Školení jsou určena pro manažery, prodejce a další pracovníky orientovaných na komunikaci se  zákazníkem.

Školení jsou  zaměřená na problematiku komunikace se zákazníkem, a to od fáze identifikace možností oslovení trhu, připravenosti produktů a služeb, identifikování dalších potencionálních zákazníků, vybudování prodejní sítě a zajištění péče o stávající zákazníky.