MIT – Digitální archiv

Aplikace MIT Digitální archiv je produktem společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o a slouží pro střednědobé a dlouhodobé uchovávání archiválií. U každé uložené archiválie je zaručena konzistence, důvěryhodnost a její zpřístupnění v digitální podobě. Čitelnost je zajištěna konverzí do formátů vhodných pro dlouhodobé uchovávání s pravidelnými kontrolami konzistence obsahu. Digitální archiv je vystaven dle referenčního modelu OAIS (Open Archival Information System), který spadá pod normu ISO 14721:200.


pic2

KOMU JE APLIKACE DIGITÁLNÍ ARCHIV URČENA?

Pokud nemáme systém, který umožní digitální archivaci dokumentů, je nutné dokumenty v digitální podobě, generované například spisovou službou a určené ke skartačnímu řízení, převádět po uzavření spisu do analogové (papírové) podoby.

Aplikace je tedy určena jak soukromým, tak státním subjektům, které mají zájem provádět skartaci digitálně dle Vzorového provozní řádu archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstva vnitra České republiky.

 OAIS

OAIS popisuje entity a procesy, které je zapotřebí implementovat pro dosažení dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů a jejich zpřístupnění. Většina organizací, mezi které patří například vysoké školy, výzkumné instituce či archivy, které se uchováváním digitálního dokumentů v rámci svého provozu seriózně zabývají, tento model minimálně z jisté části implementuje.

 pic3Správa a řízení oběhu s dokumenty

Díky našemu řešení můžete ukončit stav, kdy s dokumenty pracujete elektronicky, ale poté pro potřeby skartačního řízení tisknete a archivujete v listinné podobě. Ušetříte tak nejen na tisku a papírech, ale i na prostorech potřebných pro uskladnění dokumentů.

Výhody našeho řešení

 • Přizpůsobení Vašim konkrétním potřebám při zachování souladu s legislativou České republiky.
 • Flexibilní navržení umožňuje propojení s již existujícími aplikacemi.
 • Snadné a intuitivní používání.

Co aplikace umí

Příjem digitálních dokumentů určených k archivaci a to společně s jejich metadaty. Dále zpřístupnění digitální archiválie a taktéž digitální reprodukce, tedy archiválie, které vznikly z analogových (papírových) archiválií.

 

pic1Základní možnosti aplikace

 • Bezpečná a dlouhodobá archivace elektronických dokumentů pomocí standardu XAdES.
 • Příjem SIP balíčků a zpřístupnění pomocí DIP balíčků.
 • Konverze do formátů vhodných pro dlouhodobé uchovávání.
 • Metadata popisující souvislosti, obsah a strukturu uložených archiválií.
 • Rychlou orientaci a vyhledávání v množství archivovaných dokumentů.
 • Sledování životního cyklu archiválie, rychlé nalezení požadovaných informací, přehledné zařazování.
 • Splnění legislativních požadavků ČR i EU.
 • Aktivní ochrana dokumentu proti podvrhu nebo poruše v úložišti.
 • Zafixování a udržení důvěryhodnosti v dlouhodobém časovém horizontu.
 • Automatická antivirová kontrola.
 • Automatická kontrola konzistence uložených dokumentů.

 

Jak pracuje Digitální archiv?

Dokument je ve formě SIP balíčku přijat na vstupu kde dojde ke konzistenční a antivirové kontrole. Dále jsou zpracovány přiložená metadata a dokument je dle potřeby převeden do formátu umožňující dlouhodobou archivaci.

Dokument je poté dále zpracováván a uložena ve formě AIP balíčku. Uživatel (badatel) může procházet uložené archiválie a dle potřeby s nimi pracovat.


mit_da

Stáhněte si produktový list v PDF

Máte zájem o více informací?

kontaktujte nás