Implementace a rozvoj SAP

Informační systém SAP je integrovaný modulární on-line systém typu klient-server pro zpracování podnikových procesů (účetních, personálních, logistických, výrobních, plánovacích, řízení výroby, odbytu, údržby atd.). Informační systém SAP splňuje požadavky kladené na podnikový informační systém pro velké až středně velké organizace.

Implementace informačního systému SAP. V rámci implementace SAP je společnost M.I.T. Consulting s.r.o. schopna pokrýt kompletně následující oblasti:

Moduly SAP

 • Finanční účetnictví (FI)
 • Evidence a správa dlouhodobého majetku (AM)
 • Controlling (CO)
 • Systém řízení projektů (PS)
 • Evidence a správa nemovitostí (RE)
 • Prodej a distribuce / odbyt (SD)
 • Materiálové hospodářství (MM)
 • Údržba a oprava (PM)
 • Řízení lidských zdrojů (HR)
 • Plánování a výroba (PP)
 • Workflow (WF)
 • Utilitní společnosti (IS-U)