Engineered Data Storage System (EDSS)

Společnost M.I.T. Consulting, s.r.o. realizuje projekt M.I.T. Consulting _ Engineered Data Storage System, jehož předmětem je výzkum a vývoj HW a SW technologií za účelem dosažení výstupu projektu v podobě prototypu komplexního řešení zařízení pro ukládání a správu digitálních dat. Dalším výstupem projektu bude unikátní SW na ochranu dat a informací v digitálních dokumentech. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK).

Logo EU