Změna sídla společnosti M.I.T. Consulting, s.r.o.

Společnost M.I.T. Consulting, s.r.o. přemístila své sídlo společnosti do rezidenčního parku Baarova na adrese Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4, s platností od začátku března 2017.