Vývojový projekt Engineered Data Storage System

V roce 2020 jsme úspěšně dokončili realizaci rozsáhlého výzkumně vývojového projektu Engineered Data Storage System podpořeného z dotačního programu Aplikace. Cílem projektu byl vývoj prototypu integrovaného HW a SW řešení pro oblast ukládání a správy digitálních dat a souborů různých typů organizací – Engineered Data Storage System (EDSS). Zároveň s tím byl vyvinut unikátní SW na ochranu dat a informací v digitálních dokumentech (DRM), který lze nabízet jako samostatný produkt nezávislý na HW komponentách.  Projekt navazuje na dosavadní vývoj firmy a obsahuje reálnou strategii využití výsledků. Tržní segment, na který primárně cílí, jsou např. zdravotnická zařízení, která jsou typicky majiteli velkého množství citlivých dat.