ÚVP

Zahájen projekt nasazení DMS včetně integrace funkcionality datových schránek do interního informačního systému.