Robotizace spisové služby – ERMS Automation

V rámci projektu ERMS Automation jsou uvažovány procesy a systémy spisové služby, které jsou určeny pro veřejnoprávní subjekty. Tyto systémy musejí být v souladu s platnou legislativou. Jedná se především o soulad s NSESSS, tedy národním standardem pro elektronické systémy spisové služby.

ERMS Automation využívá modely umělé inteligence, které vyhodnocují a klasifikují dokumenty na základě jejich charakteristik. Na základě naučených vzorů a znalostí jsou modely schopny přiřadit každému dokumentu pravděpodobnost, o jaký typ dokumentu se jedná. Tímto rozhodnutím následně modely slouží jako automatizovaný nástroj pro efektivní a rychlé rozhodování – např. rozpoznávání smluv, objednávek, faktur atp.

Řešení mimo jiné podporuje vytěžování dat z dokumentů pro identifikaci a extrakci informací z textových dokumentů. Tento proces má mnoho praktických aplikací, jako je automatizovaná správa dokumentů, analýza dat, extrakce dat z faktur, rozpoznávání textu a další.