Personální portál pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně

Na konci září byl zahájen provoz personálního portálu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, který byl spuštěn jako nadstavba systému HR SAP. Součástí projektu byla realizace rozhraní na straně systému HR SAP, a implementace prezentační vrstvy na portálu Liferay. Hlavní motivací projektu bylo zpřístupnění osobních dat zaměstnancům UTB, v souladu se základními principy GDPR. Dalším přínosem je pak přístup na vybraná personální data vedoucími zaměstnanci.