Nová spisová služba pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Začátkem tohoto roku byla spuštěna spisová službu MIT ERMS na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde nahradila již zastaralé řešení, které nebylo v souladu s národním standardem pro elektronické spisové služby. Implementace byla provedena v rámci celé organizační struktury univerzity od podatelen po spisovny. Souběžně se provedl import entit do nové aplikace pro zachování aktuální agendy uživatelů. Samozřejmostí jsou pak integrační vazby, kde spisová služba slouží jako centrální uzel.