MLU

V roce 2023 společnost úspěšně dokončila projekt Machine Learning Unit (MLU).

Řešení M.I.T. MLU poskytuje podporu edge computingu pro umělou inteligenci a strojové učení cílovým systémům pro strojové učení.

Řešení se skládá ze dvou hlavních částí. První částí je softwarový modul pro strojové učení a umělou inteligenci. Druhou částí je HW řešení, které nabízí moderní architekturu k poskytování vysokého výkonu, efektivity nákladů, flexibility a bezpečnosti.

Řešení M.I.T. MLU přináší inovativní koncept strojového učení a procesování různých typů podnikových informací. Poskytuje tak vysokou přidanou hodnotu v podobě redukce nákladů na interní procesy, jejich významné zefektivnění a také rychlou implementaci s nízkým zapojením zdrojů zákazníka. 

Systém podporuje současný trend nahrazování rutinní lidské práce automatizovanými procesy využívajícími modely umělé inteligence, které jsou schopny samostatně rozpoznat a zpracovat různé druhy dat a následně rozhodnout jaké kroky by měl cílový systém provést. Díky tomu je umožněn přesun lidské práce na kvalifikovanější a prospěšnější pozice.

Řešení je určeno všem společnostem, které hledají cenově dostupné, moderní, flexibilní a škálovatelné řešení pro oblast umělé inteligence a strojového učení.