Liberta Energy, s.r.o.

Audit IT a studie proveditelnosti se zaměřením na technické a organizační předpoklady obnovení výroby.