Česká pojišťovna a.s.

Úspěšné ukončení projektu „ Zákaznické centrum“, a to v čase, tak i rozpočtu.